• 33 წლის
  • პროფესია?: ტურიზმის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი.
  • საათობრივი ლარი
  • რეზიუმეს ნახვა