• 52 წლის
 • პროფესია?: ექთანი
 • 500. ლარი
 • რეზიუმეს ნახვა
 • 26 წლის
 • პროფესია?:
 • 10 -35 ლარი
 • რეზიუმეს ნახვა
 • 31 წლის
 • პროფესია?: პროგრამისტი.
 • 55 (ერჯერადი გამოძახებების შემთხვევაში) ლარი
 • რეზიუმეს ნახვა