• წლის
 • პროფესია?:
 • 4500 ლარი
 • რეზიუმეს ნახვა
 • 39 წლის
 • პროფესია?: არა
 • ლარი
 • რეზიუმეს ნახვა
 • 30 წლის
 • პროფესია?: იურისტი
 • 1000 ლარი
 • რეზიუმეს ნახვა
 • 26 წლის
 • პროფესია?:
 • 10 -35 ლარი
 • რეზიუმეს ნახვა
 • წლის
 • პროფესია?:
 • 500 ლარი
 • რეზიუმეს ნახვა
 • წლის
 • პროფესია?:
 • ლარი
 • რეზიუმეს ნახვა
 • წლის
 • პროფესია?:
 • 700 ლარი
 • რეზიუმეს ნახვა
 • წლის
 • პროფესია?:
 • ლარი
 • რეზიუმეს ნახვა
 • 31 წლის
 • პროფესია?: პროგრამისტი.
 • 55 (ერჯერადი გამოძახებების შემთხვევაში) ლარი
 • რეზიუმეს ნახვა