• 33 წლის
  • პროფესია?: ტურიზმის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი.
  • საათობრივი ლარი
  • რეზიუმეს ნახვა
  • წლის
  • პროფესია?:
  • 1000 ლარი ანაზღაურება. ლარი
  • რეზიუმეს ნახვა